8/3 – Hãy yêu thương mẹ thêm nhé

Trên trời cao có muôn ngàn vì sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa
Chim trong rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có… một trên đời.


[fancygallery id=”1″ album=”1″]

Like this Article? Share it!